Intresseanmälan

Intresseanmälan för båtplats i Björkviks båtklubb

Läs gärna sidan med information för ny medlem först.

Fyll i uppgifterna nedan och skicka till båtklubben, e-post: intresseanmalan@bjorkviksbatklubb.com

OBLIGATORISKA UPPGIFTER:

Förnamn: ………………………………………………

Efternamn: …………………………………………….

Epost: ………………………………………………….

Adress: ………………………………………………

Postnummer: ……………………………………..…

Postadress: ………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………

Mobiltelefon: ……………………………………………

Båt  (  ) Motorbåt (  ) Segelbåt (  ) Roddbåt/mindre båt

Båttyp: …………………………………………….

Båtbredd: ………………………………………….

Båtlängd: ………………………………………….

Båtdjup: ……………………………………………

 

Övrigt: ……………………………………………….

 

BBK återkommer så snart som möjligt med ett svar.