SKALL KRAV

SKALL KRAV FÖR ATT FÅ TILLTRÄDE TILL HAMNEN 4/5 – 29/9
  1. Båtplatsavgift skall vara betald.
  2. Uppgift om giltig båtförsäkring skall meddelas styrelsen.
  3. Stävmärke (årsbåtdekal) skall sitta väl synlig på båt innan båtplatsen får angöras.
  4. Förtöjningen skall ske enligt BBK:s hamnföreskrifter.