SKALL KRAV

SKALL KRAV FÖR ATT FÅ TILLTRÄDE TILL HAMNEN
  1. Båtplatsavgift skall vara betald
  2. Uppgift om giltig båtförsäkring skall meddelas styrelsen via BAS
  3. Stävmärke (årsbåtdekal) skall sitta väl synlig på båt innan båtplatsen får angöras
  4. Förtöjningen skall ske enligt BBK:s hamnföreskrifter
  5. Båten skall vara fri från TBT och meddelas styrelsen via BAS