Riktlinjer för entreprenader

När vi utför arbeten för och inom föreningen så försöker vi i största möjliga mån ta hänsyn till närhetsprincipen och gynna lokala företag.

Vi försöker också att vara opartiska varför vi tar in offerter från fler aktörer när större arbeten behöver utföras. Utifrån offerterna fattas sedan beslut över vad som blir bäst för BBK och dess medlemmar.

Hänsyn tas till följande:

  • Tjänster som erbjuds
  • Rennomé/referenser
  • God ekonomi/Soliditet
  • Resultat vid senaste bokslut 

Vi vill främja ett gott samarbete varför ovan är viktigt för oss och våra medlemmar.

Hälsningar BBK