Om föreningen

Björkviks båtklubb, BBK, är belägen i Sandviken, mellan Björkviks brygga och Björnö naturreservat, längst ut på sydspetsen av Ingarö där Ingaröfjärden möter Nämdöfjärden i Värmdö.

BBK är en ideell förening som vill ta tillvara och utveckla medlemmarnas intressen. Föreningen sköter hamnen och verkar för att befrämja intresset för sjön och båtsporten.

Föreningen bildades 1964 inom Klacknäsets tomtområde, men är idag en förening öppen för alla. BBK har ca 260 medlemmar varav ca 170 är aktiva båtplatsinnehavare i hamnen. För enkel tillgänglighet och sjösättning för mindre båtar har BBK en egen låst sjösättningsramp.

BBK har funnits i fem decennier och utvecklar och förbättrar hamnen vartefter. Detta är en balansgång mellan att hålla låga avgifter och att satsa på nya investeringar. Det har bytts till y-bommar och lagts i nya betongbryggor. Nyligen ersattes den gamla Baltic-pråmen av en ny fast brygga i form av en stenkista bestående av fyra sektioner fyllda med stenflis. Allt bygger hela tiden på kostnadseffektivitet. Bevakningen sker ju bland annat genom att medlemmar delar på nattvakter.

I en ideell förening bygger ju mycket på allas delaktighet i arbete. Detta finns i BBK. Alla drar sitt strå till stacken. Så ska det vara!