Kontakt & adresser

Styrelse

Ordförande
Hans Östman
0736-57 19 89  
ordforande@bjorkviksbatklubb.com

Sekreterare, (vice ordförande)
Patrik Bohjort
070-938 22 28
sekreterare@bjorkviksbatklubb.com

Hamnkapten
Mikael Fors
0707-48 03 70
hamnkapten@bjorkviksbatklubb.com

Hamnfogde
Jan Holmstedt
070-439 51 59
hamnfogde@bjorkviksbatklubb.com

Kassör
Kristoffer Nyström
072-886 95 95
kassor@bjorkviksbatklubb.com

Ledamot – Medlemsansvarig
Fredric Lillienwall
073-93 111 80
medlemsansvarig@bjorkviksbatklubb.com

Ledamot – Webbansvarig
Stina Rosenqvist Lundgren
072-212 25 00
webmaster@bjorkviksbatklubb.com

Suppleant
Jan-Olov Johansson
Hans Dertell

Revisorer
Christer Ericsson, sammankallande
Ulf Falkenberg
Anders Eriksson – suppleant

Valberedning
Eva Branelius, sammankallande

Postadress:
Björkviks Båtklubb
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelsbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg

Besöksadress:
Björkviksvägen 31
134 67 Ingarö

E-post adress:
info@bjorkviksbatklubb.com