Förtöjning y-bom

Förtöjning vid y-bom

fortojningybom

 1. Förtöj båten som bilden visar, så att den med sträckta linor och med fjädrarna i vila ligger ca 40 cm från bryggan.
  OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera). Det är inte tänkt att ha förtöjningsöglor i land på bryggan.
 2. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med schakel, kaus och godkända gummidämpare av rätt dimension.
 3. Använd således gummidämpare av kraftig typ i både för och akter.

  Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning.
  Metall fjädrar får inte användas eftersom de förstör y-bommarna.

 4. Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur.
 5. Om båten är för kort för y-bommarna, använd de extra förtöjningsöglorna, som sitter en bit in på y-bommarna akterifrån och som skall finnas på de båtplatser där detta kan vara aktuellt.
  (Om båten är för lång, eller inre öglor saknas, kontakta hamnkapten.)
 6. Använd tillräckligt stora fendertar och minst 2 på varje sida. Det går även att fendra av y-bommen med en fenderlist som monteras med stripes på bommen. Tänk på att båtplatserna fördelas årsvis. Y-bommarna kan även förses med tryckimpregnerat virke (typ altan) på den inre triangellika delen, för enklare på- och ilandstigning. Detta sker på båtägarens initiativ och bekostnad.
 7. Stävskydd är också aktuellt på betongbryggorna. Då sådana är både svårmonterade och viktiga ur estetisk synvinkel bör du först tala med din bryggfogde för gemensam/acceptabel lösning.

(2.3.1 Hamnföreskrifter.Förtöjning Y bommar(2)(070119).doc)

Styrelsen Björkviks Båtklubb