Ny medlem

» 1. Kontrollera med hamnkapten

Kontrollera först med hamnkaptenen om möjligheterna / ev. ledig kapacitet samt  aktuell storlek och djup. Detta gör du genom att fylla i en intresseanmälan på hemsidan. Du erhåller då ett svar med information om hur du går vidare.

» 2. Skaffa medlemskap hos hamnkapten

a. Vänd dig direkt till hamnkapten med ifylld medlemsansökan, blankett finns under Intresseanmälan alt fyll i dokumentet här

* anger obligatoriska fält
inklusive referens och intygande om skuldfrihet gentemot andra föreningar, och betala efter godkännande in inträdesavgiften för medlemskap.

b. Köp/överta medlemskap på den öppna marknaden om sådana finns tillgängliga. Här tillkommer dessutom en registreringsavgift. Skicka in ett intyg om övertagande underskrivet av både säljare och köpare.

c. Köp/överta medlemskap och ev. båtplats direkt av fastighetsägaren vid köp av Björnöfastighet. Skicka in ett intyg om övertagande underskrivet av både säljare och köpare

d. Bekanta dig med BBKs stadgar (skyldighet).

» 3 Ansök om båtplats

4.1. Vänd dig till hamnkaptenen med förfrågan om båtplats och med uppgivande av medlemsnummer och båtstorlek.

4.2.a. Vid icke båtsäsong, avvakta årets BBK utskick under februari månad med anmodan om inbetalning av båtplatsavgift och betala in enligt aktuell tariff.

4.2.b. Vid båtsäsong, avvakta hamnkaptenens beslut om ev. ledig plats, och betala in båtplatsavgift enligt ök.

» 4. Bekräftelse på båtplats

a. Vid icke båtsäsong, meddelas samtliga båtplatser strax före hamnens öppnande (april), då även årsdekaler för båt och bil skickas ut. Förhandsbesked om båtplats erhålles kan fås av hamnkaptenen efter ök. tidigast sista veckan i mars.

b. Vid båtsäsong, meddelas medlemmen båtplats i separat utskick/meddelande, efter inkommen betalning.

» 5. Innan du tar hamnen i besittning

Kvittera ut nyckel hos hamnkaptenen.
Bekanta dig med hamnens regler och föreskrifter. Pricka in ev. nattvakt. Klistra på båten båtdekaler, samt på bilen (medlemsnummer och årsmärke). Övrig information kan erhållas av någon i styrelsen, samt på BBKs hemsida.

Välkommen!