Båtplatser

Listor över tilldelade båtplatser publiceras inte allmänt.

Medlem kan rekvirera listor från styrelsen.

* markerar obligatoriskt fält