Funktionärer

Styrelse

Ordförande
Hans Östman
0736-57 19 89  
ordforande@bjorkviksbatklubb.com

Sekreterare, (vice ordförande)
Patrik Bohjort
070-938 22 28
sekreterare@bjorkviksbatklubb.com

Hamnkapten
Mikael Fors
0707-48 03 70
hamnkapten@bjorkviksbatklubb.com

Hamnfogde
Jan Holmstedt
070-439 51 59
hamnfogde@bjorkviksbatklubb.com

Kassör
Björn Ehn
0706-23 00 67
kassor@bjorkviksbatklubb.com

Ledamot – Medlemsansvarig
Fredric Lillienwall
073-93 111 80
medlemsansvarig@bjorkviksbatklubb.com

LedamotWebbansvarig
Stina Rosenqvist Lundgren
072-212 25 00
webmaster@bjorkviksbatklubb.com

Suppleant
Jan-Olov Johansson
Hans Dertell

Revisorer
Christer Ericsson, sammankallande
Ulf Falkenberg
Anders Eriksson – suppleant

Valberedning
Eva Branelius, sammankallande