Båtplatsfördelning

  1. Fördelning av båtplatserna i klubben sker årsvis av hamnkaptenen och görs generellt efter storlek, typ och djup.
  2. Preliminär fördelning sker efter det att inbetalningarna och önskemål om båtstorlek och typ kommit in i februari, vilket meddelas före hamnens öppnande i utskick, på nätet och i hamnkuren.
  3. Förra årets båtplatsinnehavare garanteras alltid en plats som kan härbergera den gamla båten, men inte platsen i sig.
  4. Om överskottsplatser finnes, tar klubben emot nya båtar och medlemmar, som också tilldelas en preliminär plats.
   Platsfördelning sker här efter medlemsnummer respektive efter BBK´skösystem och båtstorlek. Årsavgiften för att stå i BBK´s båtplatskö motsvarar årsavgiften och är idag 500 kr. För att hålla sig informerad om vad som händer i klubben, får kömedlem samtliga allmänna medlemsutskick.
  5. Omflyttning: Då en del båtplatsinnehavare önskar uppgradera sina båtar i storlek / typ, samtidigt som en del lämnar klubben, sker ofta en smärre omflyttning i hamnen varje år. Byte kan dock ej garanteras.
   Byte till större båt / båtplats under båtsäsong kan i undantagsfall
   möjliggöras och då efter förfrågan till hamnkapten.
  6. Slutlig fördelning av platser för säsongen sker därför först i slutet av maj, varefter platserna (i princip) ligger fast säsongen ut.
  7. Medlem är själv skyldig att inför hamnens öppnande förvissa sig om att byte av båtplats ej har skett. Efter det att hamnen har öppnats meddelas ev. platsbyte, vilket sker i undagsfall, av hamnkapten / hamnfogde.
  8. Montering av ex.vis stötdämpare / hjälpmedel att ta sig ombord, är ingen garanti för att inte tvingas byta plats. Detta bör beaktas vid val av montagemetod, så att inte skador uppstår.
  9. Hamnkapten ansvarar strikt inför styrelsen för hamnen och båtfördelning och är därmed den som kan svara på ytterligare frågor eller synpunkter i dessa ärenden.
   Med ovanstående metod möjliggör vi att folk i möjligaste mån kan
   uppgradera sina båtar, samtidigt som vi utnyttjar hamnen effektivt.
   Vi utgår därmed från ert överseende med de olägenheter som kan uppstå i samband med ev platsbyte, samt om acceptans för en ev. ”enklare plats”. Nästa gång går det åt andra hållet.

(2.1 Hamnföreskrifter.Båtplatsfördelning(2)(060609).BBK)

/ Styrelsen